BN

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Bokus och Nextory

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Bokus och Nextory

Om man säger sig vara ointresserad av krigshistoria har man aldrig lyssnat på eller läst Marco Smedberg. Smedberg har ett sätt att skriva och tala om historiska händelser som gör att man vältrar sig vidare i ämnet lång tid framöver. Hans andra bok om Vietnamkriget gavs nyligen ut, och är den första delen, i Historiska medias nya serie, om Krigens historia. Vad är viktigt att få med i böcker om krigshistoria och hur lockar man fler läsare till genren? Christina Haugen, på Historiska media, berättar:
Om man säger sig vara ointresserad av krigshistoria har man aldrig lyssnat på eller läst Marco Smedberg. Smedberg har ett sätt att skriva och tala om historiska händelser som gör att man vältrar sig vidare i ämnet lång tid framöver. Hans andra bok om Vietnamkriget gavs nyligen ut, och är den första delen, i Historiska medias nya serie, om Krigens historia. Vad är viktigt att få med i böcker om krigshistoria och hur lockar man fler läsare till genren? Christina Haugen, på Historiska media, berättar:

”Vietnamkriget” blir första boken i ny serie om krigens historia

Marco Smedberg är militärhistoriker, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien och tidigare överstelöjtnant i pansartrupperna. Den 15 januari gavs hans andra bok om Vietnamnkriget ut. Boken fokuserar på Vietnamkriget åren mellan 1965-73 och är den första delen i nya serien om Krigens historia.

Vad ligger bakom beslutet att ge ut en serie om krigens historia?

Sedan ett par år ger Historiska Media ut två andra bokserier: Världens dramatiska historia resp. Sveriges dramatiska historia, både i digitalt och fysiskt format. Det känns naturligt att utveckla med ytterligare en serie, Krigens historia, då vi vet att ämnet militärhistoria lockar läsare/lyssnare. 

Varför började ni med en bok om Vietnamkriget i er kommande serie?

Vi har samarbetat med författaren till boken, Marco Smedberg, i tidigare bokproduktioner. Det var Marco som föreslog en uppdatering av hans tidigare utgivna bok i ämnet, Vietnamkrigen (utg. 2008), och vi tyckte att det skulle vara en utmärkt första titel i den nya bokserien. 

Vad skiljer sig i Marco Smedberg nya bok om Vietnamkriget gentemot boken han skrev om kriget 2008?

Den tidigare boken omfattar hela konflikten från 1880-tal och hundra år framåt, medan nyutgåvan endast omfattar perioden med USA:s inblandning i kriget, 1965–1973.  

Vad är viktigt att ge läsare i böcker om krig och historia? 

Det kan tyckas att militärhistoria är ett snävt och nördigt ämne, men det finns väl egentligen inget ämne som är lika universellt och som genom historien påverkat så många människor – familjer som splittras, mödrar som förlorar sina söner, gränser som suddas ut. Men för att en militärhistorisk bok ska kännas relevant för oss på Historiska Media, behöver den skildra mer än taktik och trupper i ett krig. Frågor som: Vilka är de bakomliggande faktorerna till konflikten? Hur påverkas de enskilda soldaterna? Vad driver en person att gå ut i strid? Hur drabbas samhället och invånarna? Styrkan i Marco Smedbergs bok är att han lyckas med just detta – att skildra både den större konfliktens orsaker och verkan, samtidigt som han dyker ned i enskilda personöden. 

Hur har ni arbetat med boken och kommande böcker i serien, för att locka fler läsare än de som är intresserade av krig och historia?

Det kan vara något av en utmaning. Jag tror att många läsare värjer sig för ämnet och titlarna just för att man förutsätter att ämnet är specialiserat, kräver förkunskaper eller är för nördigt. 


DELA