BN

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Bokus och Nextory

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Bokus och Nextory

Med författare som Alex Schulman, Pascal Engman, Margaux Dietz och George R.R. Martin, kan man inte låta bli att imponeras av bokförlaget Bookmark. Det relativt unga förlaget har, med sitt författarstall, visat fingertoppskänsla och en särskilt hög kompetens.* Så när förlaget ger ut en bok de själva kallar för “Årets viktigaste bok” och som dessutom skrivs av läsaren själv, undrar man hur förlaget arbetat. Louise Eriksson, förläggande redaktör på Bookmark berättar: (*Källa: känsla)
Med författare som Alex Schulman, Pascal Engman, Margaux Dietz och George R.R. Martin, kan man inte låta bli att imponeras av bokförlaget Bookmark. Det relativt unga förlaget har, med sitt författarstall, visat fingertoppskänsla och en särskilt hög kompetens.* Så när förlaget ger ut en bok de själva kallar för “Årets viktigaste bok” och som dessutom skrivs av läsaren själv, undrar man hur förlaget arbetat. Louise Eriksson, förläggande redaktör på Bookmark berättar: (*Källa: känsla)

Bookmark har gjort ”Årets viktigaste bok”

Förra månaden släppte Bookmark deras första bok i en helt ny genre för förlaget – en interaktiv bok. I Mitt år kan läsaren (som blir författare) sammanfatta året som gått och blicka framåt mot det som stundar med hjälp av frågor, listor och handfast vägledning.

Vilken var den viktigaste faktorn till att ge ut en interaktiv bok?

Beslutet var både marknadsmässigt och kreativt grundat. Vi är ett förhållandevis ungt förlag som ständigt håller ögonen öppna för nya områden och titlar att ta oss an, och har tidigare varit intresserade av att ge ut en bok som skrivs av läsaren själv. Att göra en interaktiv bok kändes som rätt utveckling för förlaget där vi fick möjlighet att nå både läsare som har ett lägre intresse av vår övriga utgivning och återkommande läsare av våra andra titlar. Att få möjlighet att göra något kreativt och unikt inom en genre som utpräglas av just kreativitet var fantastiskt.

På vilket sätt kommer bokens utseende påverka användaren?

Utseendet på omslaget påverkar förmodligen läsaren genom att initialt väcka ett intresse och även i förlängningen välja att behålla och återvända till boken, trots att den redan är ifylld och ”avklarad”. Det spelar nog en ganska stor roll då man väljer vilken bok man vill investera tid och energi i och ska inte underskattas. Utseendet på bokens sidor är viktigt för själva helhetsupplevelsen och kan antingen hjälpa eller stjälpa användaren i ifyllandet av boken. Om det är tråkig eller för repetitiv formgivning blir det inte lika motiverande att bläddra vidare och fortsätta fylla i, men är det för avancerad och/eller omväxlande formgivning kan varje sida kräva så mycket av användaren att det tar för mycket tid och energi för att färdigställa den. Det är en svår balansgång som vi tänkte mycket på i samband med Mitt år.

Vilken målgrupp har ni riktat in er mot?

Målgruppen är bred och vi har utformat boken för att vara användbar för så många som möjligt, utan att gränsa av alltför mycket. Alla som vill koncentrera och skriva sitt gångna och kommande år ska kunna fylla i boken utan att känna sig exkluderad. 

Skulle någon målgrupp kunna bli en bubblare?

Eftersom vi inte har riktat in boken på en väldigt specifik målgrupp är det svårt att säga vilken målgrupp som skulle kunna bli en succé-bubblare, men jag tror att Mitt år har potential att nå fler läsare inom en yngre målgrupp än andra böcker inom samma genre. Detta eftersom det är en mer interaktiv och kreativ upplevelse som lägger mer fokus på att pedagogiskt föra läsaren framåt från sida till sida.

Vad har ni gjort i utformningen och innehållet för att upprätthålla lång livslängd och aktualitet för boken? 

Boken är bäst lämpad att fyllas i vid en punkt då man känner att man kan sammanfatta året, men egentligen är det läsaren själv som bestämmer när den tidpunkten är. Är man i skolåldern kanske det känns mer naturligt att fylla i den vid skolårets slut i början av juni medan en yrkesverksam känner att nyåret är ett mer naturligt avslut. När det gäller en längre vision är ingen del av boken årsbunden, så den skulle kunna fyllas i 2019 lika väl som 2023. Eftersom inga frågor grundar sig i en definitiv tidpunkt är den enbart bunden av läsarens egna svar.

Vad betyder utgivningen av boken för Bookmarks varumärke?

Varje titel vi ger ut bygger vårt varumärke och vi är stolta över varje enskild bok, det gäller speciellt för Mitt år eftersom det innebär en ny förgrening av vår verksamhet. Tillsammans med skönlitteratur och facklitteratur blir denna form av interaktiv litteratur ett nytt ben som förlaget vilar på och att lägga till den delen känns som en väldigt positiv satsning för vårt varumärke.

Vilken övning i boken är ni mest nöjda med?

Den övergripande övningen med Färgläran som återkommer genomgående i boken är en av de övningar som vi är mest nöjda med. Jag har inte sett färg användas på det sättet i andra fyll i-böcker så förhoppningsvis är det något väldigt unikt och givande för läsaren.

DELA